Sbíráme data pro lepší zdravotnictví!

Naše organizace v rámci projektu Zdravotnické Průzkumy sbírá data a údaje o stavu zdravotnictví a poskytované zdravotní péči v České republice. Informace od respondentů z řad pacientů i lékařů převádíme na grafy a statistiky, které mohou pomáhat v různých segmentech zdravotnického managementu a poskytujeme je médiím. Všechny naše průzkumy jsou zcela anonymní a každý respondent je k průzkumu individuálně pozván.


Jak se zapojit?Chtěl bych se zapojit do zdravotnického průzkumu.

Každý respondent průzkumu musí nejprve obdržet pozvánku a není možné se k průzkumu přihlásit bez ní. Internet je velmi anonymní a my si přejeme aby naše průzkumy byly relevantní a měli vysokou vypovídací hodnotu, proto respondenty individálně zveme čímž můžeme vyloučit například zkreslení průzkumu nějakou kampaní nebo např. nerovnoměrným přísunem respondentů z konkrétního názorového proudu.

Naše miseProč to děláme a komu to slouží?

Jsme dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace fyzických i právnických osob, které usilují o shromažďování a následné veřejné poskytování kontaktních a referenčních informací o poskytovatelích zdravotní péče a péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na jednotném veřejném místě dostupném vzdáleně. Zastupujeme především zájmy poskytovatelů zdravotní péče a péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ale i plátců veřejného zdravotního pojištění.